Bas/Anleggsleder

Stillingen rapporterer til prosjektleder.

 

Ansvarsområder

 • Daglig ansvar for ledelse og oppfølging av de kontraktsmessige arbeidene på byggeplassene
 • Utarbeide arbeidsprosedyrer sammen med prosjektleder
 • HMS/KS på byggeplassen
 • Daglig personal-/oppfølgingsansvar av medarbeidere i prosjektet (herunder lærlinger)

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge og lede arbeidet på byggeplassen
 • Sette opp produksjonsplan iht. prosjektets fremdriftsplan
 • Sørge for at produksjonsplanen følges
 • Kontrollere og distribuere tegninger på byggeplass
 • Påse at arbeidsforholdene tilfredsstiller krav og normer
 • Sørge for at materialer og utstyr blir bestilt i rett tid
 • Påse at materialene blir oppbevart og forvaltet på riktig måte
 • Delta i prosjekterings-, anleggs- og fremdriftsmøter
 • Sørge for oppfølging og innrapportering av endringsarbeider
 • Sørge for at alle nødvendige kontroller og besiktigelser blir utført
 • Føre dagbok/logg
 • Bidra til god samarbeidsånd i firmaet
 • Tenke helhetlig til firmaets beste
 • Være lojal og følge fastlagte retningslinjer (herunder Etiske Retningslinjer, Personalhåndbok og administrative rutiner, informasjons- og kommunikasjonsstrategi)

Kvalifikasjoner

 • Rørleggermester eller rørlegger med svennebrev
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Høy grad av selvstendighet
 • Kunnskap med bruk av dataverktøy
 • Evne til å jobbe selvstendig og lede team
 • God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig på norsk

Vi tilbyr

 • Spennende prosjekter for de største aktørene på markedet
 • Konkurransedyktige betingelser, gode forsikringsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer

Kontakt joanna.ravndal@nti-as.no for nærmere informasjon

Del på
Facebook
Linkedin