SERVICE

Vi gjennomfører service, vedlikehold og driftsoppfølging av alle anlegg.

 

NTI prosjekterer, installerer og vedlikeholder tekniske anlegg i alle størrelser - i kontorlokaler, næringsbygg, bolig og industri.

 

Rør
 - Varmeanlegg
 - Sanitæranlegg
 - Kjøleanlegg
 - Varmepumper
 - Sprinkleranlegg
 - Brannsikringsanlegg
 - Gass

 

Byggautomasjon og ventilasjon
 - Feilsøking
 - Modernisering
 - Programmering
 - SD-systemer
 - Innregulering