REFERANSER

Se andre referanser knyttet til :

NTI utfører sanitæranleggene til det 67.000 m2 store Livsvitenskapsbygget

FAKTA

Byggherre: Statsbygg

Årstall: 2019 – 2024

Entreprise: Totalunderentreprise NS 8417 med samspill

Omfang: 67.000 m2

Leveranse: Prosjektering, sanitær og trykkluft

Oppdragsgiver: Statsbygg (AF Energi & Miljø AS)

Sted: Oslo

I det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål. Bygget med sin moderne utstyrspark blir en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort. Bygget blir hjertet i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City.

Bygget er på 67.000 m2 BTA. Prosjektet har et høyt ambisjonsnivå for miljø og energi. Prosjektet skal sertifiseres for klassifisering BREEAM Excellent. Bygget er et forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap der UiO er brukeren. Realisering av prosjektet fordrer bestilling etter samspillsfase.

Del på
Facebook
Linkedin