REFERANSER

Se andre referanser knyttet til :

NTI utførte sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg på Norges Idrettshøyskole

FAKTA


Byggherre: Statsbygg

Årstall: 2014 – 2017

Entreprise: Underentreprise NS 8415

Omfang: ca. 17.000 m2

Leveranse: Sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg

Oppdragsgiver: Statsbygg
Sted: Sognsvann, Oslo

Norges Idrettshøyskole fylte 50 år i 2018. Skolen bidrar til samfunnet gjennom utdanning og forskning innenfor trening og kosthold.

Bygget er delvis vernet og fredet. Derfor har det vært omfattende arbeid med Riksantikvaren under ombygningsarbeidene. Det gamle svømmebassenget ble strippet helt ned før det ble bygget opp igjen. Alt av rør og utstyr har miljøklasse C5 i alle svømmehall- og dusjområder.

 

Innenfor 31 sanitæranlegg gjorde NTI følgende: 

 • Krav: TEK10, Byggebransjens Våtromsnorm, Normalreglementet for sanitæranlegg, Sintef Byggforsk byggdetaljer samt Kommunale lover og regler
 • Dusjanlegg med 90 dusjpaneler med infrarød sensor hvor alt gjennomspyles jevnlig for å unngå legionellaforekomst. Alt styrt av SD-anlegget
 • Storkjøkken for Norges Idrettshøgskole
 • Nye pumpekummer i alle kulverter
 • Nytt beredersystem med forvarming av varmt tappevann fra varmepumper
 • Høyttrykksspyleanlegg med innfelte uttak

Innenfor 32/37 varme- og kjøleanlegg gjorde NTI følgende: 

 • Krav: TEK10, Byggebransjens Varmenorm, Sintef Byggforsk byggdetaljer samt Kommunale lover og regler
 • Preisolerte ledninger for varmeledninger i grunnen
 • Preisolerte ledninger for kjøleledninger i grunnen
 • Komplett ny energisentral inkl. tilkobling av eksisterende høyspentkjele med effekt 2,0MW og to nye varmepumper med samlet effekt lik 1,2 MW
 • Alle komponenter er tilkoblet SD-anlegget
 • Både gulvvarme, radiatorer, konvektorer og takpaneler er benyttet som oppvarmingskilder

Innenfor 33 brannslokking gjorde NTI følgende: 

 • Krav: TEK10, FG, NS-12845, fareklasse OH3
 • Komplett våtsprinkleranlegg med to stk vanninnlegg/sprinklersentraler
 • Gass-slokkeanlegg i arealer som serverrom og energisentral
 • Sprinkleranlegg og -hoder lakkert etter arkitekts ønsker

Innenfor 73 Utomhus VVS gjorde NTI følgende: 

 • Nye sprinkler-, tappevann-, overvann-, spillvann-, kollektor- og nærvarmeledninger
Del på
Facebook
Linkedin